Druhy číslovek

Teorie

Co musíte znát?


  • Číslovky jsou slova číselného významu.
  • Označují počet, pořadí, druh, násobenost nebo podíl.
  • Jsou to slova ohebná (skloňují se), určujeme: rod, číslo, pád.

Rozlišujeme:

  • číslovky určité - vyjadřují určitý, přesný počet, dají se vyjádřit čísly (dva, pět, 6, VII),
  • číslovky neurčité - nevyjadřují přesný počet a nemůžeme je vyjádřit číslicemi (několik žáků, málo ponožek, mnoho starostí, několikrát prohrát).
  • Některé číslovky se dají skloňovat, některé jsou však nesklonné (např. třikrát).

 

Číslovky dělíme podle významu a určitosti do čtyř základních skupin:

 
 otázka:
 určité:
 neurčité:
 základní: 
 kolik?
 jeden, sto, tisíc
 několik, málo, mnoho, kolik, tolik
 řadové:
 kolikátý?
 první, druhý
 několikátý, kolikátý
 druhové:
 kolikery?
 kolikerý?
 dvoje, trojí, osmery
 několikerý, několikery, kolikerý
 násobné:
 kolikrát?   
kolikanásobný?
 dvakrát, trojnásobný
 několikrát, mnohokrát, několikanásobný
  
 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem