Druhy vět podle postoje mluvčího

Teorie

Co musíte znát?


Podle postoje mluvčího rozlišujeme věty oznamovací, tázací a žádací.


1) Věty oznamovací

 • Vyjadřují nějaké prosté sdělení, oznámení.
 • Za větou oznamovací píšeme tečku.
 • Sloveso má tvar oznamovacího nebo podmiňovacího způsobu.
 • Např. Zítra půjdu do kina. Poštovní vůz zaparkoval před domem. Raději bychom přišli zítra ráno.

 


2) Věty tázací

 • Vyjadřují otázku, píšeme za nimi otazník.
 • Sloveso má tvar oznamovacího nebo podmiňovacího způsobu.
 

Rozlišujeme:

a) otázky zjišťovací

 • Na tyto otázky můžeme odpovědět ano/ne.
 • Např. To je tvoje kniha? Půjdete zítra ven? Slyšíte nás?
 

b) otázky doplňovací

 • Na tyto otázky nelze odpovědět ano/ne, odpověď "musíme doplnit".
 • Např. Kdo to přišel? Kam zítra půjdete? Kudy se dostanu do centra?
 

c) otázky vylučovací

 • Na tyto otázky si "vybereme" jednu z možností.
 • Např. Dáte si brambory, nebo rýži? Přijdeš v pondělí, nebo v úterý? Zdá se ti to dobré, nebo špatné?
 

d) otázky rozvažovací

 • Zde řešíme nejistotu, ptáme se sami sebe na další postup.
 • Např. Co kdybychom raději zůstali doma?
 

e) otázky řečnické

 • Otázky, na které nevyžadujeme odpověď, ta je jasná z kontextu. 
 • Např. Může nás o tom dnes vůbec někdo přesvědčit?
 

f) otázky podivové

 • Vyjadřují pouze podiv, překvapení.
 • Např. Ty už jsi zpátky?

3) Věty žádací
 

Rozlišujeme věty rozkazovací nebo přací.

a) věty rozkazovací

 • Vyjadřují rozkaz, zákaz, výzvu.
 • Píšeme za nimi tečku, nebo vykřičník.
 • Sloveso má tvar rozkazovacího způsobu.
 • Např. Ukažte nám tu knihu! Okamžitě stůjte! Sedněte si.

 

b) věty přací

 • Vyjadřují přání, píšeme za nimi vykřičník.
 • Sloveso má tvar oznamovacího nebo podmiňovacího způsobu.
 • Např. Kéž by svítilo slunce! Ať se ti u zkoušek daří! Kéž bychom uspěli! 
 
 Pixel4

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem