Druhy zájmen

Teorie

Co musíte znát?


Zájmena zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují, jsou to slova ohebná (skloňují se).


 1. osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + zvratné zájmeno se (si)
 2. přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + zvratné zájmeno svůj
 3. ukazovací - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 4. tázací - kdo, co, jaký, který, čí
 5. vztažná - kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 6. neurčitá - někdo, něco, něčí, některý, nějaký, kdosi, cosi, čísi, kterýsi, jakýsi, někdo, leckdo, kdekdo, každý, všechen
 7. záporná - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

 

 • Zájmeno tázací (Kdo to byl?) X zájmeno vztažné (Ať zvedne ruku, kdo to byl.)
 • Zájmeno ti - osobní (Podal ti knihu.) X zájmeno ukazovací (Ti to ale umí.)
 • Zájmeno jeho - přivlastňovací (Jeho kniha se nám líbila.) X zájmeno osobní (Jeho to určitě není.)
 • Zájmeno sebou (Honza sebou trhl.) X s sebou (Vzal nás s sebou domů.)

 • U zájmen určujeme pád, číslo, rod, vzor, druh.
 • Podle toho, zda zájmena vyjadřují rod, rozlišujeme zájmena:
 
 • bezrodá - já, ty, my, vy, se - nelze určit rod, mají pro všechny rody jeden tvar,
 • rodová - ten (ta, to), on (ona, ono), který, můj, všechen... - lze u nich určit rod, svými tvary vyjadřují pád, číslo, rod.

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem