Euripidés

485 – 406 př. n. l.


 • Euripidés byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny.
 • Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem, s vynikající znalostí psychologie, čímž je odkrýván duševní svět hrdinů, hlavně žen.
 • Jejich emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí.
 • Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách – postavil se proti tradičním morálním a náboženským představám, za témata her mu sloužily politika, kultura atd.
 • Tento autor do svých her uvádí i postavy otroků, všímá si nedostatků athénské demokracie.
 • Někdy však nedokázal řešit konflikty ve svých hrách a pomáhal si nečekaným zásahem božstva do děje - tzv. deus ex machina (tj. bůh ze stroje - byl totiž spouštěn pomocí kladky na jeviště).

 

 • Médeia
 • Královská dcera Médeia zachránila vůdce Argonautů Iasóna a pomohla mu zmocnit se zlatého rouna, které patřilo jejímu otci.
 • Zamilovala se do Iasóna a odplula s ním do Korintu.
 • Ačkoli měli spolu dvě děti, zamiloval se Iasón do Glauky, dcery korintského krále.
 • Chystala se svatba.
 • Zrazená a opuštěná Médeia připravila krutou pomstu.
 • Poslala Glauce ke svatbě ozdobu do vlasů a nádherné roucho.
 • Ozdoba však sevřela nevěstě hlavu a šaty se na ní vzňaly.
 • Glauka uhořela a s ní zahynul i její otec, který se jí snažil pomoci.
 • Médeia dokonala svou pomstu na Iasónovi tím, že zavraždila obě děti, které s ním měla.

 

 

 

Pixel4

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem