Existencialismus a neorealismus

Teorie

Co musíte znát?


A) Existencialismus
 
 • Jedná se o filosofický a umělecký směr, který vznikl po první světové válce v Německu.
 • K rozšíření tohoto směru došlo především ve čtyřicátých letech století a po druhé světové válce.
 • V 50. a 60. letech se existencialismus stal velice populární filosofií.
 • Teorie „nahého člověka“ – neschopnost komunikace mezi lidmi, člověk je sám, nahý a ve tmě.
 • Existuje mezi lidmi, ale není schopen s nimi komunikovat.
 • Člověk je odsouzen ke svobodě.
 • Jediné východisko je smrt, smrt je definitivní konec.
 • Často depresivní literatura, pohled na člověka odsouzeného k smrti, pocity před popravou…
 
 
Jean Paul Sartre (1905 – 1980)
 
 • 1964 – Nobelova cena, ale odmítl ji.
 • Narodil se v Paříži v intelektuální rodině, otec zemřel, když mu byly dva roky, vychováván dědečkem.
 • Vysokoškolské vzdělání.
 • Obdivoval alternativní verze komunismu – Jugoslávie, Kuba, Čína.
 • Vztah se spisovatelkou Simone de Beauvoir.
 
 • Nevolnost
 • Spisovatel píše knihu o baronovi, kniha v knize.
 
 • Zeď
 • Soubor 5 novel, nejznámější je Zeď.
 • Odehrává se za španělské občanské války ve vězení s odsouzenci na smrt.
 • Zeď na dvoře věznice je místem jejich popravy.
 • Hlavní hrdina si při vědomí smrti uvědomí absurditu svého života.
 • Rozhodne se svého velitele neprozradit a naopak si udělá z nepřátel žert.
 • Vymyslí si místo, kde se má údajně jeho velitel ukrývat – na hřbitově.
 • Těší se na zklamané nepřátele.
 • Není však popraven, ale odveden na dvůr a za několik hodin propuštěn.
 • Jeho vůdce se totiž rozhodl změnit úkryt a na hřbitově byl skutečně nalezen.
 
 • Mrtví bez pohřbu 
 • Tato hra pobuřovala svou drastičností.
 • Ve vězení čekají na výslech a jistou smrt z rukou gestapa francouzští odbojáři.
 • Když nejmladší z nich, patnáctiletý Francois, ze strachu z mučení a smrti hrozí, že promluví, ostatní ho zardousí.

Albert Camus (1913 – 1960)
 
 • Narodil se v Alžírsku, kde vystudoval filosofii a literaturu.
 • Nejprve příznivce komunismu, později vystřízlivěl.
 • 1957 – Nobelova cena.
 • Zemřel při autonehodě.
 
 • Cizinec
 • Hlavnímu hrdinovi zemře matka, on po pohřbu se jde bavit do klubu, všichni ho odsuzují za bezcitnost. V afektu zastřelí člověka, je odsouzen k smrti.
 
 • Mor
 • Městečko je napadeno morovou epidemií, je uzavřeno a lidé uvnitř umírají.
 
 • Caligula
 • Drama, zobrazení šíleného panovníka jako nespoutaného svobodného ducha.

Boris Vian (1920 – 1959)
 
 • Spíše existencialismus parodoval.
 • Vystudoval VŠ, hrál v jazzovém orchestru.
 • Používal pseudonym Vernon Sullivan – skrýval se pod ním, sám sebe uváděl jako překladatele.
 
 • Naplivu na vaše hroby
 • Pěna dní 
 • Zabte ošklivé

 

B) Neorealismus
 
 • Umělecký směr, který vznikl na počátku 20. století a nejvíce se prosadil v Itálii, kde byl patrný obzvláště v literatuře a filmu  po druhé světové válce.
 • Směřoval až k realistickému dokumentu, který měl zobrazit skutečnou situaci, to byla reakce na italský fašismus a uvědomění si nutnosti morální obrody v Itálii.
 • Tito umělci pak zaměřili svůj zájem především na obyčejného člověka.
 • V italské literatuře došlo po druhé světové válce k velmi těsnému propojení s filmem.
 • Neorealisté usilovali o důkladné zpracování tehdejšího italského života a především fašismu a odporu proti němu, jelikož v Itálii bylo poměrně málo odpůrců fašismu, byli nuceni hledat své hrdiny mezi obyčejnými venkovany.
 • Používali jednoduchý jazyk, podobný lidové řeči.
 
 
Federico Fellini (1920 – 1993)
 
 • Živil se kreslením vtipů a karikatur.
 • Po válce se věnoval výhradně filmu.
 
 • Silnice
 • Sladký život 

Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975)
 
 • Vzdělání získal na Boloňské univerzitě, studoval historii a literaturu, po ukončení studií pracoval jako učitel.
 • Ačkoli pocházel z vojenského, profašisticky orientovaného prostředí, sám se zapojil do antifašistického hnutí a koncem 40. let vstoupil do italské komunistické strany.
 • V 60. letech začaly jeho filmy získávat světovou proslulost a sbírat ocenění.
 • Byl zavražděn, za jeho vraždu byl odsouzen sedmnáctiletý Giuseppe Pelosi, ten ale v r. 2005 zpochybnil oficiální verzi vyšetřování a naznačil možné politické souvislosti.
 
 • Darmošlapové
 • Saló, 120 dní Sodomy 

 


Alberto Moravia (1907-1990)

 • Římanka
 • O krásné Adrianě, která se stala prostitutkou, aby uživila matku.
 • Sama sní o tom, že bude mít hodně peněz a bude mít dítě s vrahem (dítě prostitutky a vraha má být silné).
 • Její sny se však nevyplní a její život vyprchá.

 

 

 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem