Fabule

Význam slov


1) Význam slova fabule

  • 1. v uměleckém díle ucelená řada dějových událostí v časovém a příčinném sledu
  • 2. smyšlený, vybájený příběh

 


2) Příklady užití slova fabule

  • Tedy jednoduše řečeno - fabule je příběh realizovaný pomocí stavebních složek dramatického díla a je v naprosté většině dramaturgických koncepcí nedílnou součástí tématu dramatu.
  • Čteme-li vytříbený a přemýšlivý text novely, musíme si pozorně všímat všech odstínů významu, protože on není autor, který by příliš spoléhal na silnou fabuli.
  • Považují tě za žáka romanopisců devatenáctého století, kteří se většinou snažili na konci románu jeho fabuli vyřešit. 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem