Fráňa Šrámek

1877 - 1952


 • Fráňa Šrámek byl zpočátku buřič a podléhal vlivu anarchismu (dokonce se kvůli své básni Píšou mi psaní a kvůli účasti na studentských demonstracích ocitl roku 1915 ve vězení).
 • Po první světové válce se však nepřidružil k žádné literární skupině a žil samotářsky v rodné Sobotce a Praze.
 • V celém svém díle byl impresionistou (hlavním smyslem bylo zachytit prchavost okamžiku).
 • V prvních sbírkách je však také příznačný antimilitarimusvitalismus.
 • Ve svém díle zobrazuje zejména mladou generaci, její zrání, konflikty s rodiči i s nejbližším okolím.
 • Byl také vynikající autor v oblasti milostné a přírodní lyriky.

 

 

 

 


Dílo
 
 
1) POEZIE 
 
 
Života bído, přec tě mám rád (1905)
 
 • V této sbírce je příznačný pocit marnosti a ztroskotání, který je vyvažován anarchistickým vzdorem.­

Modrý a rudý (1906)
 
 • Modrá barva jako symbol rakouské uniformy reservisty a rudá, která je barvou anarchisty, to jsou základní protiklady výrazně polemic­ké sbírky v níž s humorem a ironií vyslovuje svůj jednoznačně antimilitaristický postoj.
 • Šrámkův jazyk je silně cito­vě podbarvený, autor často volí formu písně a lidového popěvku.

Splav (1916)
 
 • Impresionistická lyrika, senzitivní plná zrakových představ.
 • Je to poezie těch nejobyčejnějších a nejpřirozenějších projevů života.
 • Romanticky oživuje pohanské přírodní mýty, do nichž promítá nevýslovnost milostné touhy, nesplnitelnost snu.

 Básně (1926), Nové básně (1928)
 
 • V těchto sbírkách najdeme melancholické loučení a hořkou životní rezignaci. 

Ještě zní (1933)

 • V této sbírce je patrný přetrvávající antimilitaris­tický postoj.

Rány, růže (1945)

 • Poslední básnická sbírka vyznívá láskou k životu.

 
2) PRÓZA
 
 

Prvních jedenadvacet (1928)

 • Těmito drobnými povídkovými soubory vstoupil do literatury v letech 1903-1905.
 • Zde námětově čerpal ze života společensky nepřizpůsobivých ztroskotanců.

Stříbrný vítr (1910)
 
 • Román s autobiografickými prvky.
 • V tomto impresionistickém románu vylíčil Šrámek citovou krizi dospívajícího studenta Jana Ratkina.
 • Ten se snaží maloměšťácké pokrytectví, vzájemné nepochopení, rozpor mladých představ překonat díky poselství „stříbrného vě­tru“ = věčně se obnovující síly mládí.
 • Ratkin se vzpírá tyranství svého otce, stejně tak nerozumí světu dospělých, profesorům na gymnáziu. 
 • Získává první milostné zkušenosti, zamiluje se do Aničky Karasové, i zde je však nakonec zklamán.
 • Citlivý a vznětlivý Ratkin nakonec i přes veškeré konflikty mládí poznává smysl života, je připraven s ním čestně zápasit a tím dokázat svůj přerod v muže...

Křižovatky (1913)
 
 • V tomto románu víru v mládí střídá skepse a beznadějná osudovost.

Tělo (1919)
 
 • Tento vitalistický román oslavuje smyslové okouzlení mladé ženy, ale zároveň zobrazuje i krizi, do níž vyústí vztah, ve kterém je tělesnost považována za základní životní hodnotu.
 • Román zároveň vyznívá jako ženský protest proti válce.

Žasnoucí voják (1924)
 
 • Povídkový soubor o všedních válečných tragédiích, o vojácích, kteří žasnou nad tím, co se s nimi bez jejich vůle ve válečné mašinérii děje.

 
3) DRAMA
 
 
Měsíc nad řekou (1922)
 
 • Setkání bývalých spolužáků ze studií, zamyšlení nad ztracenými iluzemi z mládí, střet starého a nového světa.
 
Léto (1915)
 
 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem