Franz Kafka

1883 - 1924


 • Franz Kafka se narodil roku 1883 na Starém Městě pražském.
 • Jeho otec měl v Praze obchod s galanterním zbožím.
 • Jeho představa o praktické životní dráze syna však narážela na přirozenou povahu Kafky – mezi jejich rozdílnými povahami se prohluboval nesoulad, který trval po celý život. 
 • Kafka na jedné straně obdivoval otcovu životní sílu a rozhodnost, na druhé straně vůči otci trpěl pocitem nedostatečnosti, viny a strachu a ztrátou jakékoliv sebedůvěry.
 • Po maturitě na gymnáziu se Kafka rozhodl studovat práva. 
 • Roku 1907 nastoupil v pojišťovně, kde setrval až do roku 1922.
 • Již o pět let dříve však u něj propukla tuberkulóza.
 • Po úporném zápase s chorobou umírá Kafka roku 1924 v rakouském léčebném ústavu.

 

 


 • Za života Franze Kafky bylo vydáno jen několik povídek, to nejpodstatnější bylo vydáno až po jeho smrti.
 • Zasloužil se o to Kafkův přítel MAX BROD (1884 - 1968).
 • Protože některé kapitoly knih jsou nedokončené, a dokonce byly nejasnosti kolem jejich posloupnosti, musel Brod v několika případech sám určovat chronologii příběhu.
 • Sám je autorem biografie France Kafky (1937).

Dílo
 
 
Proces (1915)
 
 • Tento nedokončený román se skládá z 10 poměrně samostatných kapitol, jejichž pořadí není zcela jednoznačné.
 
 • V den svých třicátých narozenin se Josef K., prokurista velké banky, probudí a ke svému překvapení zjistí, že dva neznámí muži vnikli do jeho bytu, aby jej zatkli, protože je obžalován pro neznámé provinění před záhadným soudem. Začíná proces, Josef K. je zatím ponechán na svobodě a jen občas je předvoláván k podivnému vyšetřování, které se koná na zaprášené půdě odlehlého činžáku. Josef K. zpočátku považuje žalobu za nesmyslnou, cítí se nevinen a snaží se zlehčovat svůj případ. Teprve později se snaží různými prostředky soudní řízení ovlivnit. Přitom se zdá, že soud má jen tolik moci, kolik mu ji sám obžalovaný přizná. Proces, který začal tak málo vážně, zabírá stále více času a energie Josefa K., rozrušuje jeho život a obžalovaný se víc a víc poddává neviditelnému soudu, až nakonec bez odporu přijímá jeho ortel. Rok po svém zahájení končí proces popravou obžalovaného, který umírá v opuštěném lomu za městem "jako pes".
 
 • Co vlastně Josef K. spáchal?
 • Provinil se v podstatě tím, že připustil zmechanizování svého života, že beze zbytku zapadl do strojově jednotvárného dění.
 • Josef K. nenajde odpověď na svou otázku po pravém životě. Marně hledá východisko, jeho vina se změnila v doživotní žalář, z něhož jej může vyprostit pouze smrt. 
 • Důležitou skutečností je také to, že Josef K. vlastně neprojevil důsledný odpor proti procesu, jeho vina byla přímo úměrná jeho neschopnosti.

 Proměna (1915)
 
 • Tato povídka Franze Kafky začíná tím, jak se jednoho rána probouzí Řehoř Samsa proměněný v odporný hmyz.
 • Celá povídka je vlastně dokumentem proměňujícího se vztahu mezi Řehořem a jeho rodinou.
 • Počátkem je šok, poté následují depresivní stavy a výsledkem je narůstající brutalita.
 • Řehoř sám vycítí vážnost situace a dobrovolně končí svůj život.
 • Umírá, aniž by cokoliv podnikl proti, aniž by vzdoroval.
 • Opět je zde rozehrána jedna z klíčových situací Kafkova díla = v okamžiku, kdy se člověk proviní proti přijaté odpovědnosti, kdy přestává žít ve smyslu svého určení a řádu, tedy jako člověk, je vydán soudu, v tomto případě proměně.
 • Řehoř nenese těžce hrůzu proměny, ale nepřítomnost v práci, kterou nenávidí.
 

Zámek (1922)
 
 • Opět nedokončený román.
 • Zeměměřič K. přichází do vsi, kam ho povolal zámecký pán a marně usiluje o proniknutí do zámku, aby zjistil podrobnosti o práci, k níž byl pozván.
 • Zeměměřič nakonec umírá vysílením, ale na smrtelné posteli za ním přijdou úředníci ze zámku se zprávou, že může konečně nastoupit do služby.
 • Dílo má řadu možných interpretací, podle jedné z nich pojednává o tragické srážce jednotlivce s nepochopitelnou byrokratickou mašinerií. 

 Popis jednoho zápasu (1904)
 
 • Stavy osamělého a nejistého jedince vyřazeného ze společnosti.

 Ortel (1912)
 
 • Psychologická, pochmurná povídka o problematickém vztahu otce a syna.
 • Soužití obchodníka Jiřího Bendermanna se starým otcem je zdánlivě bezchybné, pod povrchem konvence však nemilosrdně doutná naprosté vzájemné nepochopení a odcizení, které vyústí v tragédii.

Amerika (1914, původně pod názvem Nezvěstný)
 
 • Kafkův nedokončený román.
 • Je to příběh mladíka cestujícího do Ameriky na lodi, který v Americe bydlící u svého přítele.
 • Jako další Kafkova díla, i tady je epická část velmi nevýrazná, spíše slouží pro vykřičení pocitu nevinně odsouzeného, bezvýchodně bloudícího.
 • Bylo také zfilmováno (1994).

Nezanedbatelná pro pochopení jeho díla je i jeho korespondence – zejména dopisy české novinářce a překladatelce několika jeho povídek Mileně Jesenské - Dopisy Mileně.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem