Indukce

Význam slov


1) Význam slova indukce

  • 1. typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z jedinečných výroků usuzuje na obecný závěr, postup od zvláštního k obecnému; metoda matematického důkazu, vyvozování
  • 2. část procesu vedoucí k diferenciaci buněk a tkání, usměrňující vývoj při embryogenezi
  • 3. vznik elektrického pole časovou změnou magnetického toku; jev spočívající v přemístění elektrických nábojů v izolovaném vodiči vlivem vnějšího elektrostatického pole 

2) Příklady užití slova indukce

  • Mozek už věděl o lidech spoustu faktů - z pozorování, některé získal dedukcí a indukcí, některé sebral z knihoven mikrofilmů.
  • Pokud jde o vnější část toku, pro jeho výpočet je nutná znalost průběhu magnetické indukce na celé kruhové ploše ohraničené smyčkou.
  • Otázka vzájemné souvislosti silových účinků magnetického pole a jevu elektromagnetické indukce se ovšem jeví v jiném světle z hlediska relativistické fyziky.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem