Inzerát

Teorie

Co musíte znát?


  • Inzerát je většinou placené sdělení v novinách, časopisech, rozhlase, v televizi, na internetu.
  • Inzerát by měl být krátký, výstižný a přehledný.
  • Na závěr uvádíme značku, telefonní číslo, e-mail nebo adresu.
  • Pomocí inzerátu můžeme něco koupit, prodat, vyměnit, hledat práci, seznámit se atd.

 

Příklady inzerátů: