Jakoby x jako by

 Pixel1
 
 
  • Dělá vám problém užití výrazů jakoby x jako by?
  • Nevíte, který z nich je správný? Správné jsou oba!
  • Významově jsou velice blízké, vyjadřují „podobnost, přibližnost“, způsob jejich užití se však řídí určitými pravidly.

  • Výraz jakoby vyjadřuje podobnost ve spojení se slovesy v oznamovacím způsobu.
 
  • Naproti tomu výraz jako by významově odpovídá výrazu jako kdyby a používá se v rámci podmiňovacího způsobu.
  • Pokud si tedy nejsme jisti, kdy napsat toto spojení zvlášť, můžeme si dosadit pomocné „jako kdyby“.
 

 

Příklady:

  • Zeptal jsem se nedbale a jakoby náhodou. Můj hlas zněl odněkud zdálky, jakoby přes skleněnou stěnu.
  • Několikrát polkla slinu, jako by chtěla něco říci. Připadalo mi, jako by to bylo už strašně dávno.