Jan Neruda

1834 - 1891

 • Jan Neruda byl nejvýznamnější osobnost májovců.
 • Narodil se na Malé Straně, v dnešní Nerudově ulici, žil v domě U Dvou slunců.
 • Studoval na akademickém gymnáziu v Praze, po maturitě se pokoušel studovat práva - neúspěšně.
 • Od roku 1850 pracoval jako novinář - od r. 1865 redaktor Národních listů - fejetony - nepodepisoval se - používal značku Δ.
 • Za svůj život napsal asi 2000 fejetonů - fejetony vyšly souborně - Žerty, hravé i dravé, Studie krátké a kratší, Různí lidé (známý fejeton – Kam s ním).
 • Žil samotářsky, nikdy nebyl ženatý, měl blízký vztah k mamince.
 • První láska Anna Holinová.
 • Jednou z jeho lásek byla Karolina Světlá - ta ale byla vdaná, rozsáhlá korespondence, pomáhala mu finančně, podporovala ho v psaní, ale dozvěděl se o tom její manžel, vyžádal si na Nerudovi jejich korespondenci a ukončil jejich vztah.
 • Psal i dramatické práce, ale nebyl úspěšný.
 • Ke konci života téměř nemohl chodit (zánět žil, upadl na ledě a zlomil si nohu).
 • Nikdy nebyl šťastný, nebyl čtený, uznávaný, neměl rád lidi, stranil se jich.
 • Nevynikal pílí, ke konci života už psal jen jeden fejeton týdně.

 

 

 
A) POEZIE:
 
Napsal 6 básnických sbírek:
 
1) Hřbitovní kvítí (1858)
 
 • Neruda zde vystupuje jako skeptik, ironik, kritický pozorovatel života.
 • Pesimistická sbírka - často motiv hřbitova, smutek, smrt přítele, i láska - nešťastná.
 • Kritika tuto sbírku odsoudila - pro Nerudu těžká rána → 10 let nic nevydal.
 
2) Knihy veršů (1868)
 
 • Kniha veršů výpravných, Kniha veršů lyrických a smíšených a Kniha veršů časových a příležitých.
 • epické - sociální balady - Dědova mísa,
 • lyrické - více osobní, cyklus kde básně věnuje otci, matičce a Anně,
 • příležitostné - zamyšlení, zpovědi,… - Vším jsem byl rád.
 • Tato sbírka také neměla velký ohlas.
 
3) Písně kosmické (1878)
 
 • Sbírka velký úspěch - okamžitě rozprodána, dodatečná vydání → z Nerudy se stal uznávaný básník.
 • Verše odpovídaly dobové náladě, soudobému přesvědčení o nezadržitelné síle pokroku.
 • Optimismus, humor, zamyšlení nad posláním národa, nad lidskými vztahy, vlastenectví.
  
4) Balady a romance (1883)
 
 • lidová sbírka
 • národní látka, motivy ze života, Romance o Karlu IV.
 
5) Prosté motivy (1883)
 
 • poslední Nerudova citová zpověď
 • intimní a přírodní lyrika
 • 4 roční období, proměny v přírodě a proměny v životě
 • lidové popěvky, prosté verše
 
6) Zpěvy páteční (1896)
 
 • vydána po smrti Nerudy Jaroslavem Vrchlickým
 • láska k národu, vlastenectví, věří ve slavnou budoucnost národa
 • neologismy - nové obraty

B) PRÓZA:
 
Arabesky (1864)
 
 • soubor drobných prací - povídky, črty z prostředí Prahy
 • ironie, kritika
 
Povídky malostranské (1878)
 
 • prostředí Malé Strany, zájem o městské prostředí
 • mistrovská charakteristika postav, prostředí, událostí
 • Neruda objevil krásu všedního dne
 • zachycení dobové nálady, životní radosti, starosti, tragédie                                                  
 • obsahuje 13 povídek - povídky jsou různé
 • příběh 1 postavy - Doktor Kazisvět, Hastrman, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku
 • příběh několika postav - Týden v tichém domě
 • účastníkem i sám Neruda - Svatováclavská mše, U tří lilií - Neruda vystupuje jako malíř
 • příběhy tragické a tragikomické - Přivedla žebráka na mizinu
 • zobrazuje žebráky, měšťáky, nižší buržoazii
 • jazyk jednoduchý, prostý                                                          
 • kritika maloměšťáků, pomluv, nadřazenosti, lhostejnosti

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem