Jazykověda a její složky - 6. třída

Teorie

Co musíte znát?


Jazyk

  • Jazyk je systém vyjadřovacích prostředků.

 

 Jazykověda (lingvistika)

  • Jazykověda je věda o jazyce.
  • Hlavními složkami jazykovědy jsou:
 
  • nauka o slovní zásobě, o významech slov a o tvoření slov,
  • mluvnice (gramatika) - tvarosloví, skladba, zvuková a pravopisná stránka jazyka,
  • nauka o slohu a komunikaci (stylistika).

 

 Pixel4

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem