Josef Karel Šlejhar

1864 – 1914

 • Josef Karel Šlejhar se narodil ve Staré Pace v Podkrkonoší.
 • Vystudoval reálku v Pardubicích, kde i maturoval.
 • Pak studoval chemii na pražské technice v Praze, studia pro nemoc zanechal.
 • Poté pracoval jako technický úředník v cukrovaru, byl sedlákem a až do své smrti byl učitelem na obchodních školách v Hradci Králové, Kolíně a v Praze, kde nakonec zemřel.
 • Měl celý život existenční i rodinné problémy.
 • Pro jeho dílo je typický hluboký pesimismus, děsivé detaily, zlo, sobectví a násilí jako přirozená součást lidské společnosti.
 • Nejčastěji zobrazuje život na vesnici, venkovské prostředí je líčeno jako kruté, traumatické, v nejhorších barvách.

 

 

 
 • Kuře melancholik (1889) - povídka či krátká novela
 • Příběh týraného malého chlapce a odstrkovaného kuřete.
 • Chlapec je sirotek, vystaven bezcitnosti okolí a násilí (především ze strany macechy a služebné), stará se o slabé kuře, umírá nemocen a osamocen ve staré kůlně.
 • Naturální popisy, špína, zápach, nemoc.
 • Nádherné obrazy venkova – obraz týrání malého dítěte.
 
 • Zátiší (1898) – povídková sbírka.
 • Lípa (1908) – román, odpor k tradičnímu venkovskému životu a k pokroku, mladý sedlák necitlivě modernizuje hospodářství, snaží se porazit památnou lípu.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem