Karel Toman

1877 - 1946


 • Vlastním jménem Antonín Bernášek.
 • Básník, novinář, archivář, knihovník, překladatel.
 • Byl redaktor Národních listů.
 • Rád cestoval (Rakousko, Německo, Ho­landsko, Anglie, Francie, Dalmácie...).

 • Poezie tohoto autora má ze všech básníků - anarchistických buřičů - nejosobitější ráz.
 • Sblížil se s pražskou bohé­mou, ale jako básník si našel svůj vlastní a osobitý projev.
 • Tomanova poezie citlivě pojmenovala intimní i společenské konflik­ty člověka na začátku století.
 • Záměrným spojováním postupů tradiční a moderní poetiky dosáhl mimořádné působivosti.

 

 


Dílo
 
 
Pohádky krve (1898)
 
 • Tato první sbírka je sice psána v duchu symbolismu a dekadence, ale oslavou smyslů je autor zároveň i proti tomuto dobovému směřování.

Torzo života (1902), Melancholická pouť (1906) 

 • Jedná se o sbírky hluboce prožité intimní a revoltující lyriky.
 • Silné jsou i protikladně vyznívající harmonizující obrazy domova.
 • Jednotlivé básně se vyznačují vyhrocenou strohostí veršované stavby.
 • Inspirace lidovou písní.

Sluneční hodiny (1913)
 
 • V této sbírce vrcholí Tomanův básnický vývoj od individualismu k vyjádření potřeby řádu.
 • Představa domova se prolíná s obrazem země, krajiny, pří­rodního koloběhu.
 • Jednotlivé básně mají často podobu propracovaného portrétu tragického osudu.
 • V obdivu ke kráse života se básník nejednou ztotožňuje s vyděděnci a tuláky, s nimiž sdílí i touhu po spravedlnosti a sociální vzdor.
 • Přehledná kompozice a pravidelná rytmická výstavba básní navozují pocit harmonie. 

Verše rodinné a jiné (1918), Hlas ticha (1923) 
 
 • Verše reagují na válku. 
 • Jak se válka a společenské převraty odrážejí v osudech prostých lidí. 

Měsíce (1918)
 
 • Tato sbírka patří k vrcholům české lyriky po první světové válce.
 • Zde je Tomanovi východiskem mýtus země, domova, odvěké hodnoty jsou postaveny proti „karnevalu vražd“.
 • Sbírka dvanácti básní je kom­pozičně jednotná.

Stoletý kalendář (1926)
 
 • V této sbírce se vracejí tulácký motiv i představa věčného životního kolobě­hu. 

 

 

 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem