Koncovky podstatných jmen

Teorie

Co musíte znát?


  • Pravopis koncovek podstatných jmen se řídí podle vzorů.
  • Nejdříve si určíme u podstatného jména rod, pak vzor a nakonec určíme i/y v koncovce:

1) Rod mužský (vzory: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) 

-i      - naši lvi (páni), s učiteli (s muži), s penězi (se stroji)...

-y     - se psy (s pány), s úly (s hrady), s nekňuby (s předsedy)...

-ovi  - k Pavlovi (k pánovi)...

-ích  - o pstruzích, březích (o lesích)...


2) Rod ženský (vzory: žena, růže, píseň, kost)

-y              - u Jihlavy (u ženy), nové školy (ženy)...

-a(-e)mi   - koncovka 7. pádu - dívkami (ženami), idejemi (písněmi)...

-i             - z Čáslavi (z kosti), o mrkvi (o písni)...

-ím, -ích  - holím, o holích...


3) Rod střední (vzory: město, moře, kuře, stavení)

-y              - s koly (městy)...

-i               - na poli (na moři)...

-ím, -ích  - polím, o polích...


POZOR!

  • tácy, hecy, kecy, hicy, trucy...(vzor hrad) X skici, Nohavici, paňáci...
  • seznamy, programy, drahokamy...(vzor hrad) X dívkami, školami...(7. pád, vzor žena)

 

 Pixel12

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem