Konvence

Význam slov


1) Význam slova konvence

  • 1. úmluva, dohoda, smlouva, ujednání; mezinárodní smlouvy s více účastníky, zpravidla humanitárního rázu
  • 2. ustálený, navyklý způsob (jednání, chování), společenské pravidlo, zvyklost

2) Příklady užití slova konvence

  • Neformálním zasnoubením porušila dané dobové konvence.
  • Oba jsou civilizovaní lidé, kteří vědí, že život je nesmírně drahocenný a pomíjivý, tak proč dodržovat zastaralé konvence a obtěžovat se malichernými projevy majetnictví?
  • Mezinárodní konvence se však netýkají tohoto případu. 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem