Líčení

Teorie

Co musíte znát?


 • Líčení je subjektivně zabarvený popis.
 • Do tohoto popisu vkládáme svoje pocity, nálady, rozpoložení, vztahy.
 • Cílem je nejen popsat určitou skutečnost, ale zapůsobit na čtenáře.

 • Od klasického popisu se liší neobvyklým viděním a neobvyklým jazykovým vyjádřením.
 • Líčení patří mezi umělecký popis a můžeme se s ním setkat v tzv. krásné literatuře.
 • Samotné líčení se může týkat např. místa, kraje, knihy, oblíbeného předmětu...

 

Jazykové prostředky líčení

 • Vhodně zvolené jazykové prostředky vyvolávají citovou působivost textu.
 • Často volíme vedle neutrálních slov také:

 • citově zabarvená slova - sluníčko, kytičky, mráčky, včeličky...
 • personifikaci = neživé věci mají lidské vlastnosti - Stromy dýchaly, mraky si vyprávěly a tráva šeptala.
 • básnická vyjádřeníNa nebi tancovala pohádkově barevná duha. Větve stromů si hrály s pestrobarevnými motýly.
 • přirovnání - Vodní hladina byla hezká jako obrázek. Letní odpoledne bylo modré a zlaté jako gotický obraz.

 Ukázka líčení:

 zdroj: https://slideplayer.cz/slide/12839546/

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem