Lýčený x líčený

 Pixel1
 
 
  • Dělá vám problém užití přídavných jmen lýčený x líčený?
  • Nevíte, které z nich je správné?
  • Pravopisně správně jsou obě přídavná jména, mají však rozdílný význam.
  • Přídavné jméno lýčený je odvozené od vyjmenovaného slova lýkolýčené je pak něco z lýka vyrobené. X Výraz líčený je odvozený od podstatného jména líčení, které označuje vyprávění s citovým zabarvením, jedná se často o něco předstíraného, strojeného.

 

Příklady:

  • Nejvíce nás zaujaly lýčené střevíce. Honza použil raději lýčený provaz.
  • Jeho zájem nám připadal dost líčený. Oslovil nás dobře líčený děj nového filmu.