Májovci

Teorie

Co musíte znát?


 • 1858 - almanach Máj – redigoval ho Josef Barák, hlavními osobnostmi byli – Vítězslav Hálek a Jan Neruda, přispěli do něj: Karolina Světlá, Sofie Podlipská (Sofie), Karel Jaromír Erben (J. E. Miletínský), Karel Sabina (K.S.), Božena Němcová, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Josef Václav Frič…
 • Májovci - Název vznikl ze sympatií k Máchovi, obdivovali v něm tvořivého a svobodného ducha, největší básník české literatury.

 

Program:
 
 • Stanovili odvrat od minulosti k přítomnosti.
 • Bojovali proti sociálnímu a národnostnímu útisku.
 • Stanovili si širší rozhled po evropské kultuře - u nás heslo: Dohánět Evropu.
 • Snaha o pravdivé zobrazení skutečnosti – realismus, odkaz na Boženu Němcovou a Karla Havlíčka Borovského.
 • Umělecká svoboda v tématu zpracování.
 • Lidovost - tvorba pro lid a o lidu.
 • Rovnoprávnost žen a volební právo pro všechny.
 
 • Hodně se objevuje poezie - balada se sociálním nábojem.
 • Próza - zdůrazňuje se typičnost, poznávací funkce, děj se dostává do pozadí.
 • Nové útvary – fejeton (Neruda), žánrová povídka, český společenský román (Světlá), romaneto (Arbes).
 • Jazyk se obohatil o hovorové výrazy.
 
 • V této době vznikla řada spolků: Hlahol – zpočátku mužský, později smíšený sbor, Sokol – zakladatel Miroslav Tyrš, tělovýchovný spolek, Svatobor – na finanční podporu spisovatelů, Umělecká beseda….
 • Noviny a časopisy: Národní listy, Čas, Lumír, Květy.
 • Začal vycházet Ottův slovník naučný.
 • Zrodila se myšlenka Národního divadla.

JAN NERUDA (1834 - 1891)
 
 • Nejvýznamnější osobnost májovců.
 • Narodil se na Malé Straně, v dnešní Nerudově ulici, žil v domě U Dvou slunců.
 • Studoval na akademickém gymnáziu v Praze, po maturitě se pokoušel studovat práva - neúspěšně.
 • Od roku 1850 pracoval jako novinář - od r. 1865 redaktor Národních listů - fejetony - nepodepisoval se - používal značku Δ.
 • Za svůj život napsal asi 2000 fejetonů - fejetony vyšly souborně - Žerty hravé i dravé, Studie krátké a kratší, Různí lidé (známý fejeton – Kam s ním).
 • Žil samotářsky, nikdy nebyl ženatý, měl blízký vztah k mamince.
 • První láska Anna Holinová.
 • Jednou z jeho lásek byla Karolina Světlá - ta ale byla vdaná, rozsáhlá korespondence, pomáhala mu finančně, podporovala ho v psaní, ale dozvěděl se o tom její manžel, vyžádal si na Nerudovi jejich korespondenci a ukončil jejich vztah.
 • Psal i dramatické práce, ale nebyl úspěšný.
 • Ke konci života téměř nemohl chodit (zánět žil, upadl na ledě a zlomil si nohu).
 • Nikdy nebyl šťastný, nebyl čtený, uznávaný, neměl rád lidi, stranil se jich.
 • Nevynikal pílí, ke konci života už psal jen jeden fejeton týdně.
 
A) POEZIE:
 
Napsal 6 básnických sbírek:
 
1) Hřbitovní kvítí (1858)
 
 • Neruda zde vystupuje jako skeptik, ironik, kritický pozorovatel života.
 • Pesimistická sbírka - často motiv hřbitova, smutek, smrt přítele, i láska - nešťastná.
 • Kritika tuto sbírku odsoudila - pro Nerudu těžká rána → 10 let nic nevydal.
 
2) Knihy veršů (1868)
 
 • Kniha veršů výpravných, Kniha veršů lyrických a smíšených a Kniha veršů časových a příležitých.
 • epické - sociální balady - Dědova mísa,
 • lyrické - více osobní, cyklus kde básně věnuje otci, matičce a Anně,
 • příležitostné - zamyšlení, zpovědi,… - Vším jsem byl rád.
 • Tato sbírka také neměla velký ohlas.
 
3) Písně kosmické (1878)
 
 • Sbírka velký úspěch - okamžitě rozprodána, dodatečná vydání → z Nerudy se stal uznávaný básník.
 • Verše odpovídaly dobové náladě, soudobému přesvědčení o nezadržitelné síle pokroku.
 • Optimismus, humor, zamyšlení nad posláním národa, nad lidskými vztahy, vlastenectví.
  
4) Balady a romance (1883)
 
 • lidová sbírka
 • národní látka, motivy ze života, Romance o Karlu IV.
 
5) Prosté motivy (1883)
 
 • poslední Nerudova citová zpověď
 • intimní a přírodní lyrika
 • 4 roční období, proměny v přírodě a proměny v životě
 • lidové popěvky, prosté verše
 
6) Zpěvy páteční (1896)
 
 • vydána po smrti Nerudy Jaroslavem Vrchlickým
 • láska k národu, vlastenectví, věří ve slavnou budoucnost národa
 • neologismy - nové obraty

 

B) PRÓZA:
 
Arabesky (1864)
 
 • soubor drobných prací - povídky, črty z prostředí Prahy
 • ironie, kritika
 
Povídky malostranské (1878)
 
 • prostředí Malé Strany, zájem o městské prostředí
 • mistrovská charakteristika postav, prostředí, událostí
 • Neruda objevil krásu všedního dne
 • zachycení dobové nálady, životní radosti, starosti, tragédie                                                  
 • obsahuje 13 povídek - povídky jsou různé
 • příběh 1 postavy - Doktor Kazisvět, Hastrman, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku
 • příběh několika postav - Týden v tichém domě
 • účastníkem i sám Neruda - Svatováclavská mše, U tří lilií - Neruda vystupuje jako malíř
 • příběhy tragické a tragikomické - Přivedla žebráka na mizinu
 • zobrazuje žebráky, měšťáky, nižší buržoazii
 • jazyk jednoduchý, prostý                                                          
 • kritika maloměšťáků, pomluv, nadřazenosti, lhostejnosti

VÍTĚZSLAV HÁLEK (1835 - 1874)
 
 • Pocházel z venkova - narodil se na Mělnicku, v Dolínku u Mělníka.
 • Studoval na gymnáziu v Praze, rodiče chtěli, aby vystudoval kněžský seminář, ale odmítl a musel se živit sám, rodiče ho přestali podporovat.
 • Pracoval v Národních listech, psal fejetony, organizátor společenského života.
 • Hodně cestoval - Itálie, Balkán, Polsko,…
 • Všestranně nadaný – řídil Květy, Lumír, divadelní kritik, literární kritik… 
 • Za svého života byl velmi oblíbený, měl i rodinné štěstí, peníze - bohatá manželka Dorotka.
 • Zemřel na zánět pohrudnice.
 • Na rozdíl od Nerudy byl velmi oblíbený a čtený, pozdější generace manifestu České moderny ho zavrhla pro jeho jednoduchost a líbivost, naopak vyzdvihla dílo Jana Nerudy.
 
 
A) POEZIE:
 
 • Básník optimistický, popisy krajiny, přírody, idylického venkova, později se objevuje sociální kritika.
 
 • Večerní písně (1859) - lyrická sbírka - motivy šťastné lásky, jarní příroda, zpěvná forma, sb. příznivě přijata
 • V přírodě (1864) - lyrická sb. - rodný kraj, harmonie
 • Pohádky z naší vesnice - vydána po jeho smrti, obraz venkova
 
 
B) PRÓZA:
 
 • Chtěl napsat 1. český román - to se mu nepodařilo.
 • Úspěch v povídkách - prostředí vesnice, často stejné téma - láska 2 mladých lidí - rodiče jim to nepřejí, rozdíl mezi bohatými a chudými, vztah dětí a rodičů, morální podtext.
 
 • Muzikantská Liduška - Příběh dívky, která se z nešťastné lásky zblázní.   
 • Na statku a v chaloupce              
 
 • I prózy s psychologicky prokresleným hrdinou:
 • Poldík Rumař (1873) - o obětavém člověku, který se stará o dítě ženy, kterou kdysi miloval, přestože to dítě není jeho.
                                         
 
C) DRAMA:
 
 • ovlivněn Shakespearem a Schillerem
 • Král Vukašín – 1. hra Prozatímního divadla
 • Záviš z Falkenštejna

 

KAROLINA SVĚTLÁ  (1830 - 1899)
 
 • Vlastním jménem Johana Rottová.
 • Psala venkovskou prózu.
 • Vytvořila český román.
 • Pseudonym přijala podle rodiště jejího manžela - Světlá v Podještědí.
 • Pocházela z poloněmecké pražské obchodnické bohaté rodiny, sestra Sofie Podlipská.
 • Německá výchova - měla svého domácího učitele Petra Mužáka - vzala si ho za muže.
 • Měli dcerku Boženku, která zemřela → narušení manželství → začala psát.
 • Ovlivněna Boženou Němcovou a vztahem s Janem Nerudou.
 • Často zobrazuje příběhy emancipovaných žen, které měly být vzorem pro společnost, sama tak také žila.
 • Hrdinky se často zřeknou osobního štěstí a obětují lásku.
 • Velice inteligentní a morální žena, jejím vzorem byly feminizované ženy, zakládala ženské spolky – pomáhala ženám.
 
 
DÍLO:
 
1) Prózy z pražského prostředí
 
 • počátek její tvorby
 • měšťanské prostředí, které dobře znala
 • drobnější práce - První Češka (1861), Černý Petříček
 • historická próza - Zvonečková královna - doba josefinská
 
2) Ještědské prózy
 
 • Jedná se o nejvýznamnější část tvorby.
 
 • Kresby z Ještědí
 • soubor povídek
 • Nešlo jí o realistický obraz, ale o zobrazení mravního, náboženského a sociálního ideálu.
 • Ukazovala lepší život.
 • Dobře se jí podařila psychologie postav.
 
 • Vesnický román (1867)
 • Pojednává o o nešťastném manželství čeledína a ovdovělé rychtářky.
 
 • Kříž u potoka (1868)
 • Osudy několika generací – kletba rodu Potockých a dívka Evička, která ji sňatkem a sebeobětováním zlomí.
 
 • Kantůrčice (1869) - zušlechťující výchovný vliv lásky
 
 • Frantina (1870)
 • Rychtářka Frantina je vdova, která se po letech setkává s přítelem z mládí.
 • Plánují svatbu - v den svatby se dozví, že její snoubenec je nečestný a zabije ho.
 
 • Nemodlenec (1878) - sociální a náboženské proudy v S Čechách - láska × pomsta
 
 • Hubička (1871) - povídka - Upravila ji Eliška Krásnohorská → libreto, které se stalo operou Bedřicha Smetany.
 

JAKUB ARBES (1840 - 1914)
 
 • S májovci ho pojí jen určité myšlenkové sympatie, nebyl májovec.
 • Žil v Praze, chudá rodina, která mu ale umožnila studovat, na gymnáziu seděl vedle Julia Zeyera – přátelé.
 • Novinář, majitel Národních listů, za svoje články odsouzen k 15 měsícům vězení v České Lípě, potom ho už nikdo nechtěl zaměstnat.
 • Zájem o sociální problémy, literární a žurnalistické práce, tvůrce romaneta – delší povídka s napínavým dějem, až nadpřirozenými prvky a zápletkami, které mají ale naprosto vědecké vysvětlení, až násilné.
 • Z politických důvodů vězněn, existenční problémy.
 
 
DÍLO:
 
A) Sociální romány
 
 • Kandidáti existence - snaha o uskutečnění utopického socialismu v praxi
 
B) Romaneta 
 • = prozaický žánr, překvapivý konec – základem je důkladně prokomponovaný fantastický nebo dobrodružný příběh - na začátku záhada - objasněna rozumovými nebo vědeckými způsoby
 
 • Ďábel na skřipci (1866), Sivooký démon
 • Svatý Xaverius (1873) - Praha 1.pol.19.stol. - Příběh o domnělé záhadě obrazu umírajícího Xaveria v malostranském kostele sv. Mikuláše.
 
 • Newtonův mozek - protiválečné zaměření

ADOLF HEYDUK (1835 – 1923)
 
 • Studoval na reálce v Praze. Poté na přání rodičů rok studoval techniku v Brně a pak přestoupil na techniku do Prahy.
 • Seznámil se s Janem Nerudou (učil ho na gymnáziu češtinu), se kterým navázal blízké přátelství.
 • Stal se učitelem na pražské reálce, odešel učit do Písku, kde žil až do své smrti.
 • Oženil se svojí o 25 let mladší žačkou Emílií.
 • Stal se dvojnásobným otcem, ale roku 1878 zemřela jeho první dcera Jarmila ještě před pokřtěním ve věku tří měsíců.
 • Na křtiny přijel do Písku i Jan Neruda, který se měl stát kmotrem.
 • Druhá dcera Liduška zemřela ve věku čtyř let roku 1884.
 • Měl velmi silný vztah ke Slovensku.
 • Jako jediný z májovců se dočkal samostatného československého státu, o který jeho generace usilovala.
 • K příležitosti jeho 85. narozenin mu byl osobně poblahopřát i první prezident Tomáš G. Masaryk v Písku.
 
 • Cimbál a husle - slovenské lidové obyčeje
 • Cigánské melodie
 

RUDOLF MAYER (1837 – 1865)
 
 • Studoval na gymnáziu v Klatovech, poté studoval práva v Praze a ve Vídni, kde v r. 1864 získal doktorát.
 • Zemřel předčasně kvůli plicní chorobě v 27 letech.
 • Jeho poezie patří k nejkvalitnější poezii tohoto období.
 • Za svého života nevydal žádnou sbírku, posmrtně je vydal jeho přítel.
 • Tyto básně měly poměrně velký ohlas mezi májovci.
 
 • Básně - Nejznámější báseň je sociální balada V poledne.
 
 
 
 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem