Morálka

Význam slov


1) Význam slova morálka

  • 1. sféra lidského jednání a chování pozorovatelná z hlediska etických hodnot, zvl. distinkce dobra a zla, mravní jednání; souhrn určitých mravních zásad a norem, mravnost
  • 2. svědomitost v plnění povinností, kázeň

2) Příklady užití slova morálka

  • Až příliš často posloucháme, že se ze společnosti vytratila morálka a slušnost.
  • Firmy platí své závazky za dvojnásobnou dobu a jejich platební morálka se tak dostala na úroveň krizového roku.
  • Jejich nízká morálka kopíruje běžnou morálku v jednodušší a surovější podobě.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem