Odvozování přídavných jmen

Teorie

Co musíte znát?


Odvozování přídavných jmen příponou -ský, -ští

  • Přídavná jména se tvoří v jednotném čísle příponou -ský (Sázava → sázavský, Evropa → evropský, hora → horský, děti → dětský...).
  • V množném čísle se tvoří příponou -ští - pro rod mužský životný (Sázava → sázavští, Evropa → evropští, hora → horští, děti → dětští...).

 

Při odvozování hlásek dochází často ke změnám:

1) zjednodušení - pokud končí kořen slova na -s:

  • Brandýs → brandýský, brandýští, Tunis → tuniský, tuniští, Rus → ruský, ruští (nejsou vedle sebe dvě s),
 

2) změna hlásek:

  • c → č  -  vesnický → vesničtí, chlapecký → chlapečtí, hornický → horničtí 
  • k → c  -  Řek → řecký, lajdák → lajdácký, vodák → vodác
  • h → ž  -  Praha → pražský, kniha → knižní, běh → běžecký
  • ch → ž - prach → prašný, strach → strašný, střecha → střeš
  • g → ž  -  Kongo → konžský.

 Odvozování pomocí přípon -ný, -ní, -í

  • Pokud odvozujeme od podstatných jmen,které mají kořen zakončený na -n → dojde ke zdvojení souhlásek (den + ní → denní, cena + ný → cenný, kámen + ný → kamenný, ráno + ní → ranní).
  • Příponu mají pouze přídavná jména utvořená od názvů zvířat (krocan + í → krocaní, slon + í → sloní, havran + í → havraní, beran + í → beraní).

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem