Osvícenství

Teorie

Co musíte znát?

 • V  západní Evropě 18.stol. – zejména v Anglii a ve Francii – se začala vytvářet nová  politická a  společenská ideologie, která vyhovovala potřebám měšťanstva - označujeme ji jako osvícenství.
 • Rozvíjela se technika, přírodní vědy, a proto stoupenci tohoto názoru prosazují svobodu vědeckého bádání - na úkor autority náboženství i feudalismu.
 • Pro osvícenství je charakteristický racionalismus (kult rozumu), víra v neustálý pokrok, optimismus, zkušenost.
 • Osvícenství bylo zaměřeno proti pověrám, předsudkům.
 • Volá po zrovnoprávnění všech občanů.

 

 • Ve Francii dochází k Velké francouzské revoluci.
 • V Americe – boj kolonií za nezávislost.
 • Objevují se demokratické ideály, pomy jako občan, stát, republika, právo, svoboda…
 • Osvícenská doba podnítila neobyčejný rozmach vědy a kultury.
 • Osvícenský panovník i šlechta dávali podněty k zakládání učených společností, knihoven, muzeí a vědeckých sbírek, věda postupně nahradila náboženství.
 • Osvícenství mělo však i své nedostatky: mechanický výklad veškerého dění, nedostatek smyslu pro tradici apod.

A) Francie

Charles Louis Montesquieu (1689-1755)
 
 • Za kmotra mu šel žebrák, aby mu celý život připomínal pomíjivost bohatství a majetku.
 • Vystudoval práva, zdědil šlechtický titul, bohatě se oženil, cestoval.
 • Autor rozpravy O duchu zákonů, v níž osvětloval vznik zákonů a státních zřízení z přirozených příčin – rozdělil moc na výkonnou, zákonodárnou a soudní.
 • Perské listy – satira, která kritizuje společenské a politické poměry současnosti, Francouz ukazuje Peršanovi svou zemi a vysvětluje poměry, které v ní vládnou.
 
 
Voltaire (1694-1778)
 
 • Vlastním jménem Francois Marie Arouet je považován za nejvýznamnějšího představitele osvícenství, byl obávaným protivníkem  ve společenských a náboženských sporech, vytvořil žánr tzv. filozofické povídky, jeho povídky měly ostré politické zaměření, útočil na lidskou hloupost, zaostalost, nesnášenlivost - Candide nebo Optimismus.
 • Voltairův humanismus vychází z přesvědčení o rovnosti všech lidí.
 • „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale vždy budu hájit vaše právo to říkat.“

 

Denis Diderot  (1713-1784)
 
 • Byl vůdčím duchem naučného slovníku Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, který obsahoval soubor znalostí ze současné vědy, umění a techniky - do tohoto slovníku přispěli i všichni další významní myslitelé 18.století (Voltaire, Rousseau).
 • Jeptiška – dílo o těžkém životě v ženském klášteře, inspirovala ho smrt jeho sestry, která byla jeptiška, román psaný formou dopisů
 • Jakub fatalista – divadelní hra.

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
 
 • Svým dílem a myšlenkami ovlivnil evropskou kulturu téměř na sto let, první preromantický autor, mísí rysy osvícenství a preromantismu.
 • Vycházel z předpokladu, že lidská povaha je dobrá, není-li zkažena civilizací.
 • Žádal proto návrat k přírodě, psal o výchově – svých 5 dětí dal do sirotčince.
 • Pedagogický román Emil čili o výchově5 částí pojednávající o výchově, poslední část je věnována výchově dívky – dívka je zcela podřízena muži, nemá mít vzdělání, má myslet zcela jako její muž.
 • Dílo Julie aneb Nová Heloisa – preromantické dílo, psáno formou dopisů, příběh nešťastné lásky chudého učitele a bohaté dívky, ona umírá.

 

 B) Anglie
 
 • V Anglii vzniká dobrodružný román.
 
Daniel Defoe (1660-1731)
 
 • Vlastním jménem Daniel Foe, přívlastek „de“ si přidal, aby vypadal jako šlechtic.
 • Vydával mnoho časopisů, kritizoval církev a vládu → několikrát vězněn a odsouzen na pranýř.
 • Byl anglickým tajným agentem ve Skotsku. 
 • Proslavil se především románem Robinson Crusoe o osudech ztroskotance na pustém ostrově, problém překladu – český končí více idylicky než originál, původně trilogie, do češtiny však byly přeloženy pouze dva díly, vychází ze skutečného příběhu námořníka.
 
 
Henry Fielding (1707-1754)
 
 • Vystudoval práva, stal se soudcem, je zakladatelem prvního detektivního sboru, který se stal základem pro Scottland Yard (pojednává o něm jeden díl seriálu Dobrodružství kriminalistiky).
 • Autor známého románu Tom Jones, který zachycoval pestré osudy mladíka, jenž byl jako dítě podstrčen do šlechtické rodiny.
 • Fieldingova prozaická tvorba bývá označována jako „romány silnice a hospody“.
 
 
Jonathan Swift (1667-1745)
 
 • Kněz, vysoce postavený, stýkal se s nejvlivnějšími lidmi té doby, poměr se dvěma ženami současně, zemřel v psychiatrické léčebně.
 • Vytvořil filozofický román s ostrým satirickým zabarvením Gulliverovy cesty.
 • 4 díly – cesta do Liliputu (trpaslíci), do Brobdingnagu (obři), na létající ostrov Laputa, cesta do země Hvajninimů (inteligentní koně).
 • Řada lidí si myslela, že se jedná o reálný cestopis, Swift to tak zamýšlel, do díla vložil mapy, ve kterých popisoval svoje cesty…
 • Jedná se o alegorii na Anglii a její obyvatele, vztahy s Francií.
 • První dva díly brány jako četba pro děti a mládež.

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem