Parenteze - vsuvka

Teorie

Co musíte znát?


  • Parenteze = vsuvka 
  • Doplnění významového celku vložením nové myšlenky.
  • Chce-li se autor sdělení vyjádřit k jeho obsahu, tak tuto myšlenku vsune do věty nebo do souvětí jako samostatnou větu.
  • Je to významný prostředek básnické řeči, hraje různé role, nejběžnější je funkce zpřesňující poznámky.
  • Je oddělená obvykle graficky - čárkami, pomlčkami, závorkami.
  • Vytrhává sdělení z monotónnosti, oživuje ho, vzniká polyfonie = (více hlasů).
  • Není omezena je na umělecké texty, ale je jednou z nejběžnějších syntaktických figur i v běžném jazyce.
  • Z hlediska syntaktického se jedná o samostatnou jednotku.
  • Povahu vsuvky mají také různé běžné způsobové částice (možná, patrně, bohužel, prý, jistě...).
 
 

 

 
Ač plakala a rty se chvěly (zpozdilá), připravila se k noci...  A. Sova
 
 
Já velikou viděl jsem národní slavnost
(V mém kraji je pusto a šero a ticho.)
Já viděl českých měst metropoli,
zřel muže se zlatým řetězem stát,
před nímž se korouhve ukláněly...  P. Bezruč
 
 
Vyjdeme z malého nádraží, jdeme jen několik set kroků sadem živým – nikde posud známky hřbitova a smrti – v tom nás zastaví strážný voják...  J. Neruda
 
 

 

Pixel1

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem