Petr Bezruč

1867 - 1958


 • Vlastním jménem Vladimír Vašek.
 • Ve svém díle byl především realistou.
 • Jeho poezie je svázána se slezským regionem (míšení vlivu polského, českého, německého i židovského).
 • Píše poezii jako mluvčí svého lidu – jako „bard“ (region byl zaostalý, cizojazyčné panstvo utlačovalo své zaměstnance).
 • Vytváří patetické verše působivé obraznosti písňovými prvky.

 


Dílo 
 
 

Slezské písně (časopisecky 1899, knižně 1909)

 • Historii vzniku jediné básnické sbírky vě­novalo pozornost mnoho badatelů.
 • Za prokázaný je pokládán názor, že podstatná část sbírky (tzv. jádro Slezských písní) vznikla ve velmi krát­kém čase v prvních měsících roku 1899.
 • V průbě­hu let 1899 a 1900 poslal Bezruč redaktoru Času Janu Herbenovi většinu básní, které vytvořily základ jeho pozdějších Slezských písní.
 • V roce 1909 byla sbírka podstatně rozšířena a poprvé vydána jako Slezské písně knižně.

 • Básnická autostylizace tvůrce Slezských písní jako barda vymírající­ho kmene měla být součástí mýtu o vzdoru a revoltě slezského lidu.
 • Bezručova intimní lyrika je nejvíce spojena s vlastním básníkovým prožitkem životní osamělosti, ženiny zrady, mi­lostné rezignace.
 • Tragický přízvuk a osobní bolest se promítají i do bás­ní sociálního a národnostního protestu.
 • Bezruč se nevyjadřuje jen ale­goricky, utlačovatele pojmenovává, uvádí skutečné události. 
 • Působivé jsou baladické skladby - sociální problematika a konkrétní osudy (Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, Bernard Žár, Markýz Géro).

 • Ve sbírce se uplatňují různé slohové vrstvy.
 • Vedle dokumentárnosti a re­gionálního svědectví jsou to symbolistické vize, návraty k mýtu, bala­dičnost, ale také útočnost, využívání paralelismů, hyperbol a kontrastů, dramatičnost dialogů a jejich podbarvení dialektem. 

 • Slezské písně se staly životním dílem Petra Bezruče a autor do nich začleňoval i básně z pozdějších let.
 • Jeho nesčetné zásahy do původních čísel sbírky nebyly většinou šťastné, a tak je pro dnešní editory směro­datné vydání z roku 1928.

Stužkonoska modrá (1930)
 
 • Samostatně vydaná sbírka, jakási elegie stáří.
 • Touhou po vzácném exempláři motýla Bezruč symbolicky vyja­dřuje smutek a zahořklost v rovině osobní i společenské.
 • Symbol něčeho, po čem básník toužil... a co nalezl až na konci života.

Labutinka (1961)
 
 • Tato posmrtně vydaná sbírka (intimní lyrika) měla čtenářský ohlas.

 

 Pixel4

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem