Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

Teorie

Co musíte znát?


Podstatná jména pomnožná

  • Mají pouze tvary množného čísla, ale mohou označovat i jednu věc.
  • Při skloňování mají pouze koncovky množného čísla, určujeme u nich vždy číslo množné:
 

kamna, housle, dveře, nůžky, Vánoce, plíce, Pardubice, vrata, narozeniny, Hradčany, záda, játra, prázdniny...


 

Podstatná jména hromadná

  • Mají pouze tvary jednotného čísla, ale znamenají více věcí téhož druhu = "hromada něčeho".
  • Při skloňování mají pouze koncovky jednotného čísla, určujeme u nich vždy číslo jednotné.
  • Bývají často tvořena koncovkou, příponou -stvo, - ctvo, -oví, -ina:
 

dříví, obyvatelstvo, kamení, dobytek, hmyz, rostlinstvo, stromoví, zrní, loďstvo, prádlo, uhlí, žactvo...


Podstatná jména látková

  • Označují látku bez ohledu na její množství.
  • Mají tvar jednotného čísla:
 

voda, mléko, mouka, cukr, káva, sůl, mýdlo, beton, kov...

 
  • V množném čísle mají pozměněný význam: Koupil dvě vody (= 2 láhve). Přines tři mouky (= 3 balení).

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem