Popis

Teorie

Co musíte znát?


 • Popis je slohový útvar, kterým podáváme informace o tom, jak vypadá určitá věc, osoba, objekt..., z čeho se skládá, jaké mají jednotlivé části vlastnosti atd.
 • Popisovat tedy můžeme osoby, zvířata, věci, lidskou činnost nebo přírodní děje.
 • Popis většinou začínáme celkovým pohledem a pak popisujeme jednotlivosti.
 • Měli bychom dodržovat předem zvolený postup (např. shora dolů, zdola nahoru, zleva doprava, zpředu dozadu, od středu směrem k obvodu...).

A) Popis statický

 • Určitý objekt je popisován v klidu.
 • V popisu statickém převažují podstatná jména, přídavná jména, příslovce místa apod.
 • Důležitá jsou jednoznačná pojmenování, výčet vlastností a znaků.
 • Popisujeme tedy nějaký předmět (popis výrobku, popis uměleckého díla).
 • Při popisu uměleckého díla musíme dílo pozorovat detailněji, postupovat od nejdůležitějších částí k méně důležitým.
 • Např. popis dřevěné hračky, květiny, stolku, obrazu, sochy, plastiky, fotografie...

 

Popis výrobku a popis uměleckého díla osnovy:


B) Popis dynamický

 • Určitý objekt je popisován v pohybu.
 • V popisu dynamickém převažují slovesa, odborné názvy.
 • Popisujeme tedy nějaký postup = proces (popis pracovního postupu).
 • Jednotlivé činnosti popisujeme tak, jak za sebou následují.
 • Např. popis výroby dřevěné budky, recept na svíčkovou, postup v laboratorní práci...

 

Popis pracovního postupu osnova:

 Pixel2

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem