Popis

Teorie

Co musíte znát?


 • Popis je slohový útvar, kterým podáváme informace o tom, jak vypadá určitá věc, osoba, objekt..., z čeho se skládá, jaké mají jednotlivé části vlastnosti atd.
 • Popisovat tedy můžeme osoby, zvířata, věci, lidskou činnost nebo přírodní děje.
 • Popis většinou začínáme celkovým pohledem a pak popisujeme jednotlivosti.
 • Měli bychom dodržovat předem zvolený postup (např. shora dolů, zdola nahoru, zleva doprava, zpředu dozadu, od středu směrem k obvodu...).

Druhy popisu

A) Popis prostý

 • Zde záleží pouze na našich schopnostech pozorovat a vnímat určité věci.
 • Je srozumitelný, nepotřebujeme při něm žádné odborné znalosti.
 • Tento popis mohou sdělit i děti.
 

B) Popis odborný

 • Tento popis už předpokládá odborné znalosti.
 • Popisuje různé věci a děje tak, aby jim druhý dobře porozuměl.
 • Užíváme zde odborné názvy (termíny).
 • Často ho používáme při výkladu, najdeme ho v učebnicích.
 

C) Popis umělecký

 • S tímto popisem se setkáme v literatuře.
 • Je subjektivně zabarvený = označujeme ho jako líčení.
 • Zde nejde o to popsat jen to co vidíme, ale přenést do něj naše subjektivní vnímání.

 

Jazykové prostředky popisu

 • Často při popisu volíme podstatná jména (přesná a výstižná pojmenování).
 • Užíváme také přídavná jména (všímáme si vlastností).
 • Při popisu děje uplatňujeme rozmanitá slovesa (zejm. v popisu pracovního postupu).
 • Důležitá jsou také příslovce (místa a času), předložky (např. nad, pod, před) a spojky.
 • V líčení pak uplatníme často přirovnání (např. silný jako lev).

Osnovy vybraných popisů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem