Postulát

Význam slov


1) Význam slova postulát

  • princip, požadavek nebo tvrzení určité vědecké teorie přijaté bez důkazů a tvořící její východisko

2) Příklady užití slova postulát

  • Většinou se ovšem výchovné cíle nazírají jako normy, tj. jako postuláty.
  • Vycházíme-li z postulátu, že pohyb je základním projevem života, potažmo zdraví, pak fyzioterapie se svými fyzikálně léčebnými prostředky a metodami pohybové edukace a reedukace sehrává v procesu rehabilitace klíčovou roli.
  • Postulát hodnotové nezávislosti tedy neznamená, že se podobné výroky mají vyloučit ze systémů vědeckých výroků.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem