Přechodníky

Teorie

Co musíte znát?


 • Jedná se o tvary slovesa vyjadřující současně probíhající nebo navazující děje.
 • Přechodník je řazen mezi neurčité slovesné tvary.
 • Rozlišujeme přechodník přítomný a přechodník minulý.
 • Přechodníky jsou tvary knižní, objevují se zejména v umělecké literatuře.
 • V češtině se může a nemusí přechodník oddělovat čárkou, zpravidla se odděluje, když je přechodníková konstrukce složitější, zejména pokud je přechodník rozvitý o další členy.

A) Přechodník přítomný

 • Vyjadřuje děj současný s dějem přísudkového slovesa v přítomnosti, minulosti, budoucnosti.
 • Tvoří se od kmene přítomného sloves nedokonavých.

 

přechodník přítomný_1

 Příklady:

 • Tomáš dávaje rozhovor pocítil slabost. (Dával rozhovor a současně pocítil slabost.) 
 • Na plotě seděla kočka, dívajíc se na nás. (Seděla a současně se dívala.)
 • Maminka se zlobila hrozíc jim. (Zlobila se a současně hrozila.)
 • Děti, nesouce knihy, zpívaly. (Nesly a současně zpívaly.)

 


B) Přechodník minulý

 • Vyjadřuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa.
 • Tvoří se od kmene minulého sloves dokonavých.

 

 přechodník minulý

Příklady:

 • Tatínek, vrátiv se z práce, nemohl uvěřit svým očím. (Nejdřív se vrátil, pak nemohl uvěřit.)
 • Vystoupivši z autobusu, rychle odcházela. (Nejdřív vystoupila, pak odcházela.)
 • Děti, uběhnuvše závod, získaly diplom. (Nejdřív uběhly, pak získaly.)
 • Odnes odpadky, připravil Tomáš oběd. (Nejdřív odnesl, pak připravil.)

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem