Předložky

Teorie

Co musíte znát?


  • Vyjadřují různé bližší okolnosti a vztahy, nemohou se vyskytovat samostatně, jsou to slova neohebná.
  • Předložky se pojí s podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkami a vytvářejí s nimi předložkový pád (k domu - 3. pád, od nich - 2. pád, pro- 4. pád).
  • Předložkový pád je ve větě jediným větným členem, nejčastěji to je příslovečné určení (šli do práce), dále předmět (myslel na práci), přívlastek neshodný (učebna pro studenty).

 

 Dělení:

předložky_1


  • Nevlastní předložky mohou být i jiným slovním druhem (kolem domu = předložka, šel kolem = příslovce, s novým kolem = podstatné jméno).

 

 PIXEL - úvod5

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem