Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-

Teorie

Co musíte znát?


  • Pravopis pro základní školy (předpony s-/se-, z-/ze-, vz-)

A) Předpona s-/se-

Předponu s-/se- píšeme u slov, která vyjadřují:

  • směřování dohromady (sbíhat se, sebrat, shon, scvrknout, stlačit, shromáždit, sbalit, sbírat, sjednocený, shromáždit se, scelit, scházet se, schůze...),
  • směřování shora dolů (seskočit, shodit, sjet, sletět, shlížet - do údolí, stáhnout, sklouznout, spadnout...),
  • směřování z povrchu pryč (smazat, setřít, smýt, stírat, sfouknout...).

 

Popsané významy však neplatí vždy, pozor také na ustálené případy, které si musíme zapamatovat!

  • stěžovat si, sdělit, spotřebovat, schovat se, stěží, skončit, strávit (čas i potravu), strava, skonat, stýskat si, spravit (auto), slevit, spálit, shořet, scedit, spáchat, splasknout, scestný, stvořit, shnít, strnout, strpět, spropitné, schrupnout si, sbohem, shora, shůry...

 


 

B) Předpona z-/ze-

Předponu z-/ze- píšeme ve slovech, která vyjadřují:

  • dokončení děje (zlomit, ztroskotat, zfilmovat, zničit, zvadnout, zkrotit, zpozorovat, zbourat...),
  • změnu stavu (zmodrat, zesměšnit, ztemnět, zblednout, zchudnout, zpustnout, zmoudřet...).

 

Opět pozor na ustálené případy!

  • zkoušet, zpívat, způsob, zkoumat, zprostředkovat, ztvárnit, ztěžka, zpět, ztepilý, zcela, ztratit, ztráta, zprava, zticha...

 


C) Předpona vz-

Předponu vz- píšeme ve slovech, která vyjadřují:

  • směřování nahoru (vztyčit, vzchopit se, vzplanout, vzpažit...),
  • vymanění se z něčeho, nějakého stavu (vzpamatovat se, vzkřísit, vzmužit se...).

 

Pozor na sloveso vstát a jeho příbuzná slova (vstávat, povstání...) - zde je jen předpona v-!


Rozlišujte dvojice slov:

 

 Pixel12

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem