Přijímací testy

U sloves neurčujeme

Ketrý ze slovesných tvarů je složený?