Příslovce

Teorie

Co musíte znát?


  • Příslovce vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností, jsou to slova neohebná.
  • Většina příslovcí se tvoří z přídavných jmen příponami (radostný - radostně, rychlý - rychle, český - česky).
  • Ve větě mají příslovce zpravidla platnost příslovečného určení (učil se rychle - Puz; přišel ráno - Puč; odešel tam - Pum) nebo přívlastku neshodného (doprava letecky).

Druhy příslovcí
 

Druhy příslovcí


 

 

 Stupňování příslovcí
 
  •  Některá příslovce můžeme stupňovat, rozlišujeme tři stupně: 

 


 Příslovečné spřežky

  • Spojením předložky s jiným slovem vzniknou tzv. příslovečné spřežky, které se píší dohromady (na hoře nahoře, do hromady → dohromady, při tom → přitom).
  • Je zapotřebí dávat pozor na rozlišení spojení předložky s podstatným jménem od příslovečné spřežky (Sejdeme se na hoře Říp. X V chatce spal nahoře. Hodil to do hromady kamení. X Spojíme se dohromady.).
  • Někdy můžeme psát obojím způsobem (z počátku i zpočátku, z daleka i zdaleka, z jara i zjara, po každé i pokaždé...).

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem