Prizma

Význam slov


1) Význam slova prizma

  • mnohostěn, jehož dvě rovnoběžné podstavy jsou shodné mnohoúhelníky a jehož boční stěny jsou rovnoběžníky, hranol
  • průhledné homogenní prostředí omezené dvěma nerovnoběžnými lámavými rovinami
  • přeneseně hledět na něco prizmatem své doby, z hlediska
  • krystalový tvar mající stěny rovnoběžné se svislou osou, hranol, sloupec
  • v dřevařství hranolovitě odříznutý kmen se stromovými oblinami na bocích

2) Příklady užití slova prizma

  • Jejich rychlé a fantastické příběhy často vnímáme jiným prizmatem.
  • Prizmatem dokonalosti a krásy se na výtvory přírody díval konec konců i sám Goethe, jenž všestranně zkoumal proměny rostlin a zvířat.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem