Reciprocita

Význam slov


1) Význam slova reciprocita

  • vzájemnost
  • zásada vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky

2) Příklady užití slova reciprocita

  • Reciprocita by tedy v plném rozsahu mohla být schopností zejména lidského druhu.
  • Lidé žijí v nemocné společnosti, ve které se ztrácejí sociálně reciproční a závazně platné sociální normy.
  • Byl prokázán reciproční vztah mezi svalovou aktivitou mimických svalů a utvářením pocitů.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem