Rozvrstvení slovní zásoby

Teorie

Co musíte znát?


Rozvrstvení slovní zásoby - slova dělíme podle původu do několika skupin.


A) Slova domácí

 • Jedná se o slova, která jsou českého původu.
 • Např. čaj, pěšky, hlučný, září, hezký, přelud, děvce, přítel...

 


B) Slova zdomácnělá

 • Jedná se o slova cizího původu, jejich cizí původ však již ani nepoznáme.
 • Po stránce hláskové a tvarové se přizpůsobila češtině.
 • Např. škola, pošta, knedlík, vzduch, tabule, jablko, model, žák, křída, beton...

 


 

C) Slova přejatá

 • Jedná se o slova cizího původu, rozlišujeme:
 
 • běžná (pravopisem přizpůsobená) - tramvaj, rekreace, auto...
 • méně běžnáexport, kompenzace, charakter, extrémní...
 • odborná (užívaná v určitém oboru) - proton, anoda, import...
 • mezinárodní (společná většině kulturních národů) - muzeum, televizor, prezident...
 • citátová (zachovávají původní pravopis i výslovnost) - de facto, looser, laser, fair-play...

 

 Pixel3

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem