Sémantika

Význam slov


1) Význam slova sémantika

  • 1. součást sémiotiky zabývající se studiem vztahů mezi formou a významem znaku
  • 2. nauka o významu jazykových jednotek
  • 3. významová stránka jazykových jednotek

2) Příklady užití slova sémantika

  • Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, znaků a morfémů, případně jejich vztahu ke skutečnosti, kterou označují.
  • Zdá se, že jeho cílevědomé pátrání po bateriích vyúsťuje v přerod od syntaxe k sémantice.
  • Chomskeho věta a teze o tom, že syntax a morfologie na jedné straně a sémantika na straně druhé jsou na sobě nezávislé, jim v hlavě utkví jednou provždy.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem