Skladební dvojice

Teorie

Co musíte znát?

 • Ve skladební dvojici můžeme rozlišit tyto formální prostředky vyjádření skladebních vztahů:

1) Shoda
 
 • Závislý člen se shoduje s řídícím členem v pádě, čísle, rodě, případně v osobě, čísle a v rodě:
 
 • a) v přísudku - např. Kos zpíval. Petr odešel. = shoda v osobě, čísle a ve jmenném rodě,
 • b) v přívlastku shodném - např. pěkný výlet, můj pes = shoda v pádě, čísle a ve jmenném rodě,
 • c) v doplňku shodném - např. Učil jsem rád. Babička je u nás ráda. = shoda v pádě, čísle a ve jmenném rodě.
 

 

2) Řízenost
 
 • Řídící člen určuje pád členu závislého:
 
 • a) v předmětu - např. Vynadal Honzovi. Sbírali houby. Zamával křídly.
 • b) přívlastku - např. sběr ovoce, sešit kamaráda, krása jara.

 


3) Přimykání
 
 • Řídící člen neurčuje tvar členu závislého, je mezi nimi pouze významový vztah:
 
 • a) u příslovečného určení - např. Přišel včas. Šel do kina. Pomalu četl.
 • b) u doplňku neshodného - např. Vyučil se truhlářem. Zvolili ho předsedou.

 

 

 
 
 
 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem