Skloňování cizích jmen vlastních

Teorie

Co musíte znát?


  • Cizí jména vlastní skloňujeme většinou ve shodě se svým rodem a zakončením v 1. pádě jako jména domácí, např. Puškin (vzor pán), Mickiewicz (vzor muž), Zola (vzor předseda), Tokio (vzor město)...
 
  • Osobní jména zakončená na -o skloňujeme v ostatních pádech podle vzoru pán (Ševčenko - Ševčenka, Michelangelo - Michelangela, Donatello - Donatella).
 
  • Jména zakončená na -e mají ostatní pády podle vzoru pán, bývají u nich také tvary s koncovkami -ho, -mu, které jsou připojeny k celému jménu (Goethe - Goetha, Heine - Heina i Heineho).

 

 

 

  • Jména řeckého a latinského původu zakončená na -us, -os, -es, -as se skloňují podle vzoru pán (Aischylos - Aischyla, Prometheus - Promethea, Pythagoras - Pythagora, Kolumbus - Kolumba).
 
  • Jména na -i, -y přidávají v jednotném čísle ve 2. a 4. pádě koncovku -ho, ve 3. pádě -mu, v 6. a 7. pádě -m (Verdi - Verdiho, Verdimu, Verdim).
 
  • Slovanská jména, která jsou svým původem přídavná jména, skloňujeme jako česká přídavná jména (Dostojevský - Dostojevského, Čajkovskij - Čajkovského).
 

 

 Pixel3

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem