Skloňování podstatných jmen

Teorie

Co musíte znát?


 • Je zapotřebí také znát skloňování podstatných jmen.

 

 

 


Mužský rod

Vzory: pán, muž

 • Ve 3. a 6. pádě jednotného čísla mají vlastní jména osobní (pokud stojí sama o sobě) vždy koncovku - ovi (Janovi, Martinovi, Novákovi).
 • Ve spojení s jiným podstatným jménem má koncovku - ovi obvykle jen poslední jméno (o Janu Novákovi, k básníku Karlu Jaromíru Erbenovi).

Vzor: předseda

 • U vzoru předseda je ve 3. a 6. pádě vždy koncovka -ovi (k Vojtovi Sedlákovi, o fotbalistovi Jirkovi Hrdinovi).
 • V 1. a 5. pádě množného čísla mají podstatná jména zakončená na -ita, -ista koncovku (fotbalisté, hokejisté, husité...), tvary s koncovkou -i jsou hovorové (fotbalisti, hokejisti, husiti...).

Vzor: soudce

 • Tvar 5. pádu jednotného čísla se shoduje s tvarem 1. pádu jednotného čísla (pane obhájce, pane správce, pane zástupce...).
 • Pozor! Je zapotřebí tyto tvary odlišovat od tvarů 5. pádu podstatných jmen rodu mužského, která se skloňují podle vzoru muž v 1. p. č. j. na -ec (poslanče, otče, letče). 

 • U podstatných jmen mužského rodu životného, která jsou zakončena na -h, -ch, -k, -g je v 6. pádě čísla množného koncovka -ích (o žoldácích, o hoších, o vojácích, o dobrodruzích, o druzích...).
 • U podstatných jmen rodu mužského neživotného bývá vedle koncovky -ích někdy také koncovka -ách - zejména u jmen, která jsou zakončená na -ek, -ček (o obláčcích i o obláčkách,  o kouscích i o kouskách, o válečcích i o válečkách...).

 

Ženský rod

Vzory: píseň a kost

 • V některých případech existují tvary podle vzoru kost, v některých jsou tvary podle vzoru píseň, někdy existují tvary podle obou vzorů.
 • Podle vzoru kost se skloňují všechna jména zakončená na -ost (mladost, radost, soudnost, možnost...) a podstatná jména řeč a věc.
 • Podle vzoru píseň se skloňují podstatná jména zakončená na měkké souhlásky, zejména - ň, -ř, -j (tvář, zář, šalvěj, dlaň, báseň...).
 • Některá jména zakončená na -ť, -ď mají ve 2. pádě č. j. a v 1. a 4. p. č. mn. dva tvary (lodi i lodě, trati i tratě, huti i hutě...).
 • Podstatná jména, která řadíme podle 2. pádu ke vzoru kost, mají některé tvary podle vzoru píseň (myš, noc, nemoc):

Vzory: žena a růže

 • U některých dvojslabičných slov podle vzoru žena a růže se v některých pádech krátí kmenová samohláska, nejčastěji v 2. pádě čísla množného (chvil, lip, žab, vran, bran, skal...), ale i v jiných pádech, v některých pádech bývají i dva tvary:

Střední rod

 • Podstatná jména zakončená na -ko, -cho mají v 6. pádě čísla množného zpravidla koncovku -ách (v městečkách, v jablkách i jablcích).

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem