Slohové postupy

Teorie

Co musíte znát?


 • Podle toho, jak autor zpracovává nějaké téma, jak vybírá a uspořádává jazykové prostředky, rozlišujeme několik slohových postupů.

1) Informační postup

 • Patří mezi nejjednodušší slohové postupy.
 • Podává fakta (co, kdy, kde), dále nevysvětluje.
 • Užívají se jednoduché věty a nepříliš složitá souvětí.
 • Slohové útvary: rozhovor, oznámení, zpráva, dopis, žádost, SMS, e-mail, dotazník, formulář, reklama...

2) Vyprávěcí postup

 • Směřuje k vyjádření děje (zápletka, vyvrcholení a rozuzlení děje) v nějaké časové posloupnosti.
 • Jde v něm o dějové napětí, pestrost vyprávění, zajímavost.
 • Slohové útvary: vyprávění - běžné, umělecké (povídka, novela, román), reportáže, črty, vzpomínky...

3) Popisný postup

 • Jeho základem je pozorování.
 • Uvádí se v něm charakteristické rysy, znaky předmětů, živých bytostí, dějů...
 • Uplatňuje se v podstatě ve všech typech textů.
 • Slohové útvary: běžný popis, popis osoby (charakteristika), popis děje, popis pracovního postupu, odborný popis, životopis, posudek...  

 

4) Výkladový postup

 • Jde o poučení o nějakém jevu, objasnění vztahů mezi jevy a o logické vysvětlení zákonitostí.
 • Užívají se složitější větné konstrukce a složitá souvětí.
 • Slohové útvary: výklad, pojednání (učebnice), odborné publikace, přednáška, referát, proslov, projev, zákony...  

5) Úvahový postup

 • Vyjadřuje názor autora.
 • Autor si klade otázky, zamýšlí se nad problémem, hodnotí, zaujímá různé postoje, uvádí své řešení...
 • Slohové útvary: úvaha, esej, recenze, diskuse, komentář...

 

 Pixel8

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem