Slovanské jazyky

Teorie

Co musíte znát?


  • Čeština patří do skupiny jazyků slovanských, které patří do skupiny jazyků indoevropských.
  • Společným základem všech slovanských jazyků je tzv. praslovanština.

Rozdělení slovanských jazyků:

  • západoslovanské jazyky - čeština, slovenština, polština, horní a dolní lužická srbština, kašubština, polabština (již zanikla),
  • východoslovanské jazyky - ruština, běloruština, ukrajinština,
  • jihoslovanské jazyky - slovinština, chorvatština, srbština, bulharština, makedonština.

 


 

Staroslověnština

  • Staroslověnský jazyk je nejstarší spisovný slovanský jazyk.
  • Jedná se o jazyk, který užívali bratři Konstantin a Metoděj při příchodu na Velkou Moravu v roce 863 a hlásali v něm křesťanskou víru.
  • Konstantin sestavil tzv. hlaholici s prvky malé řecké abecedy, později vznikla na základě velké řecké abecedy tzv. cyrilice.
  • Z cyrilice se vyvinula azbuka, kterou dnes užívá ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština, makedonština a srbština.

 


Ukázka - cyrilice:

Cyrilice-900

 zdroj: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cyrilice-900.png

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem