Slovesný vid

Teorie

Co musíte znát?


 • Slovesný vid vyjadřuje dokonavost nebo nedokonavost slovesa.
 • Slovesa jsou podle vidu dokonavá nebo nedokonavá.

Dokonavá slovesa - D

 • Vyjadřují děj jako ohraničený nebo jednorázový.
 • Nemohou vyjádřit přítomný děj a jejich tvary přítomné vyjadřují budoucnost.
 
 • Např. napsal (minulý čas) - napíše (budoucí čas), přečetl - přečte, pochopil - pochopí, naučil se - naučí se, zastavil se - zastaví se = jak je vidět na příkladech, nelze jimi vyjádřit přítomný čas.

 

Nedokonavá slovesa - N

 • Vyjadřují děj jako neohraničený, probíhající nebo opakovaný.
 • Lze u nich vyjádřit všechny časy (minulý, přítomný i budoucí).
 • Budoucí čas u nich vyjadřujeme pomocí tvaru slovesa být.
 
 • Např. psal (minulý čas) - píše (přítomný čas) - bude psát (budoucí čas), četl - čte - bude číst, chápal - chápe - bude chápat, učil se - učí se - bude se učit, obědval - obědvá - bude obědvat = jak je vidět na příkladech, můžeme jimi vyjádřit všechny časy.

Vidové dvojice

 • Slovesa, která se liší pouze videm, vytvářejí tzv. vidové dvojice.
 
 • Slovesa dokonavá se často tvoří předponou od sloves nedokonavých.
 • Např. čte (N) → přečte (D), vidí (N) → uvidí (D), nese (N) → přinese (D)...
 
 • Slovesa nedokonavá se tvoří příponami ze sloves dokonavých.
 • Např. nakoupí (D) → nakupuje (N)hodí (D) → hází (N), koupí (D) → kupuje (N)...

 pixel-cells-g63652296a_1280

 slovesný vid

zdroj: https://edu.ceskatelevize.cz/video/3222-slovesny-vid

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem