Slovo a sousloví

Teorie

Co musíte znát?


Slovo 

  • Slovo je základní jednotka slovní zásoby, je to skupina hlásek (může být i jedna hláska), která označuje nějakou skutečnost.
  • Slovo má význam věcný (vyjadřuje, co dané slovo označuje, např. lavice = dlouhé sedadlo pro několik osob) a význam mluvnický (vyjadřuje mluvnické kategorie ohebných slov, např. lavice = 1. p., č. j., r. ž.).
  • Slova jsou zachycena ve slovníku.

 

Sousloví 

  • Sousloví je ustálené spojení slov (dvouslovné i víceslovné), kterým pojmenováváme některé skutečnosti.
  • Je nerozdělitelné, má jeden význam (jednotlivá slova sousloví nelze nahrazovat synonymy):
 

šicí stroj, kyselina sírová, pravý úhel, káně lesní, ozónová díra, chráněná krajinná oblast, orel skalní, skleníkový efekt, kuří oko, postavení mimo hru...


  • Některá sousloví bývají často nahrazována jednoslovnými hovorovými výrazy (základní škola = základka, ruční brzda = ručka, obývající pokoj = obývák). 
 
 
 
Pixel12
 
 
 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem