Slovo a sousloví

Teorie

Co musíte znát?


Slovo 

  • Slovo je základní jednotka slovní zásoby, je to skupina hlásek (může být i jedna hláska), která označuje nějakou skutečnost.
  • Slovo má význam věcný a význam mluvnický, je zachyceno ve slovníku.

 

Sousloví 

  • Sousloví je ustálené spojení slov (dvouslovné i víceslovné), kterým pojmenováváme některé skutečnosti.
  • Je nerozdělitelné, má jeden význam (jednotlivá slova sousloví nelze nahrazovat synonymy):
 

šicí stroj, kyselina sírová, pravý úhel, káně lesní, ozónová díra, chráněná krajinná oblast, orel skalní, skleníkový efekt, kuří oko, postavení mimo hru...


  • Některá sousloví bývají často nahrazována jednoslovnými hovorovými výrazy (základní škola = základka, ruční brzda = ručka, obývající pokoj = obývák). 

 
blog_3

Chcete si ověřit další vaše znalosti z českého jazykaKlikněte na odkaz a můžete začít...

odpovědi4 Testy k opakování učiva (6. - 9. třída)

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem