Sofoklés

496 – 406 př. n. l.


 • Sofoklés byl pokladníkem athénského námořního spolku.
 • Jeho otec byl bohatým majitelem podniku na výrobu zbraní.
 • Sofókles dostal v mládí velmi dobré gymnastické a múzické vychování.
 • Ve svých prvních hrách vystupoval ještě jako herec, avšak podle starořecké tradice přestal hrát pro slabý hlas.
 • Ačkoli dostával Sofoklés mnoho pozvání do jiných měst, kvůli velké lásce k Athénám tato pozvání odmítal.
 • Sofoklův syn Iofón obvinil svého otce, který byl již ve vysokém věku, z duševní slabosti a žádal, aby byl zbaven svéprávnosti.
 • Sofoklés vyvrátil synovo tvrzení tím, že přednesl před soudem píseň na Athény ze své poslední tragédie, kterou právě napsal.
 • Volil většinu námětů z okruhu trojských bájí a z pověstí o thébském královském rodu.

 

 

 • Král Oidipus
 • Théby, kde až dosud šťastně vládl Oidipus, zachvátil mor.
 • Bohové trestají město za to, že stále není pomstěna neobjasněná vražda krále Laia.
 • Oidipus je nařčen věštcem z královraždy, a proto začne pátrat po pravdě.
 • Marně ho varuje jeho manželka Iokasté. Oidipus se dovídá, že Laia nezavraždili lupiči, jak se myslelo, ale on sám - kdysi se setkal v horách s neznámým cizincem a v hádce ho zabil.
 • Zjišťuje dále, že pastýř Polybos, kterého pokládal za svého otce, byl pouze jeho pěstounem, jemuž byl jako malý chlapec svěřen matkou Iokastou.
 • Učinila tak proto, aby zmařila krutou předpověď bohů, že Laios zahyne rukou vlastního syna.
 • Oidipus, aniž o tom věděl, nejen že zavraždil otce, ale navíc se stal manželem své vlastní matky.
 • Po odhalení pravdy spáchá Iokasté v zoufalství sebevraždu.
 • I Oidipus se rozhodne sám se potrestat, oslepí se a odejde do vyhnanství.
 
 • Antigona
 • Hrdinkou této hry je Oidipova a Iokastina dcera Antigona.
 • Když Oidipus odešel do vyhnanství, dostali se jeho synové Eteoklés a Polyneikés do sporu o trůn.
 • Eteoklés Polyneika vyhnal, ten však našel v cizině spojence a s cizím vojskem se vypravil proti rodnému městu.
 • Oba bratři ve vzájemném boji zahynuli a králem se stává Kreon, jejich strýc.
 • Zakazuje pohřbít Polyneika a pohrozí smrtí každému, kdo by jeho příkaz porušil.
 • Antigona se přesto rozhodne mrtvého bratra pohřbít. Ke svému činu se doznává a Kreon nařizuje, aby byla zaživa zazděna do královské hrobky.
 • Vzápětí za ním přichází věštec, aby mu sdělil, že se za toto rozhodnutí bohové na něj rozzlobili a žádají, aby krutý trest odvolal.
 • Kreon chce vrátit Antigoně svobodu, ale když přijde k hrobce, nachází dívku oběšenou.
 • Jeho syn Haimon, Antigonin snoubenec, si ze zoufalství vrazí do prsou meč a ze žalu nad synovou smrtí spáchá sebevraždu i králova manželka Eurydika.
 • Všemi opuštěný Kreon už také nechce déle žít - žádá bohy, aby ho zbavili života.

 

Pixel10

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem