Soustava českých hlásek

Teorie

Co musíte znát?


Hlásky

 • Hlásky jsou nejmenší jednotky lidské řeči, z nich se pak skládají slova.

 Samohlásky (vokály)

 • Samohlásky se dají zpívat = tóny.
 • Všechny jsou znělé a ústní.
 • Rozlišujeme - samohlásky krátkéa, e, i/y, o, u a samohlásky dlouhéá, é, í/ý, ó, ú/ů.
 • Spojení dvou samohlásek označujeme jako dvojhlásky (ou - v domácích slovech, au, eu - v přejatých slovech).

 

 Souhlásky (konsonanty)

 • Souhlásky se nedají zpívat = šumy.
 • Celkem rozlišujeme 25 souhlásek:

 

 • tvrdé - h, ch, k, r, d, t, n
 • měkké - ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
 • obojetné - b, f, l, m, p, s, v, z

 

 • znělé - b, v, d, ď, z, ž, g, h, r, l, m, n, ň, j
 • neznělé - p, f, t, ť, s, š, k, ch, c, č
 
 • Dále rozlišujeme kupř. souhlásky ústní a nosové.

 


Souhlásky znělé a neznělé

 • Při vyslovování souhlásek znělých se hlasivky chvějí, při vyslovování souhlásek neznělých se hlasivky nechvějí.
 • Znělé a neznělé souhlásky tvoří páry:

 

 
 • Nepárové souhlásky znělé jsou r, l, m, n, ň, jnepárové souhlásky neznělé jsou c, č; hláska ř může být znělá i neznělá.

 


 Slabika

 • Jednotlivé hlásky seskupujeme do slabik.
 • Jednotlivá slova pak vyslovujeme po slabikách.
 • Slabika může být otevřená (končí na samohlásku), nebo zavřená (končí na souhlásku)

 

 Pixel12

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem