Souvětí - 6. třída

Teorie

Co musíte znát?


 • Souvětí vzniká spojením dvou nebo více vět jednoduchých.
 • Podle počtu přísudků (sloves v určitém tvaru) určujeme počet vět v souvětí.
 • V psaném projevu oddělujeme věty v souvětí čárkou (před a, i, ani, nebo obvykle čárku nepíšeme).
 • Čárku píšeme před a tehdy, je-li spojka a ve dvojici s dalším spojovacím výrazem (a proto, a tedy, a tak, a tudíž).

Věty v souvětí spojujeme:

 • spojkami (a, i, nebo, ale, protože, avšak, aby...),
 • vztažnými zájmeny (kdo, co, jaký, který, čí, jenž),
 • vztažnými příslovci (kde, kdy, kam, kudy...),
 • neurčitými číslovkami (kolik,...).
 

Např. Raději jsme šli domů, protože pršelo. Ať zvedne ruku, kdo to udělal. Bydlí ve městě, kde se narodil.


Věta hlavní (VH)

 • Mluvnicky nezávisí na jiné větě. 
 • Může existovat samostatně, nelze se na ni nijak zeptat.
 • Např. Venku jsme hráli fotbal (VH) a na kurtech jsme zkusili také tenis (VH).

 

Věta vedlejší (VV)

 • Je mluvnicky závislá na větě řídící, rozvíjí ji, nemůže stát samostatně.
 • Na vedlejší věty se ptáme stejnými otázkami jako na větné členy Každou vedlejší větu můžeme změnit ve větný člen (Když jsme se vraceli z lesa, začalo silně pršet. = Cestou z lesa začalo silně pršet).
 • Ptáme se na ni větou řídící a tázacím slovem.
 • Např. Když jsme se vraceli z lesa (VV), začalo silně pršet (VH).

 


Grafické znázorňování souvětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.