Symbolismus

Teorie

Co musíte znát?


  • Symbolismus v české literatuře navazuje na vnitřně bohatě dife­rencovaný francouzský symbolismus (Charles Baudelaire, Paul Verlai­ne, Jean Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé), vzor měl i v americké tvorbě (Edgar Allan Poe).
  • Vnější svět je pro symbolisty pouze látkou pro umělecké podobenství, jímž chtějí postihnout tajemství ukryté jako­by v nitru věcí.
  • Toho lze dosáhnout symbolem, jakýmsi znakovým pro­středníkem mezi duchovním světem a světem jevů.
  • Symbol se dotýká tajemství uvnitř věcí a jevů, ale nepojmenovává je, nýbrž pouze nazna­čuje, sugeruje a evokuje.
  • Obdobně je možné zpodobit i osobní prožitky, které jsou rozumově nepostižitelné. Zdrojem poznání jsou pro symbo­listy mystické stavy, intuice.
  • Symbolismus má velkou zásluhu na rozvo­ji básnické obraznosti i na zhudebnění verše.
 
  • Vedle jednoho z největ­ších českých básníků - Otokara Březiny - řadíme k symbolistům také Karla Hlaváčka, Antonína Sovu, Františka X. Šaldu.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem